RESUM DEL PROJECTE

>

La futura economia d’Europa i la cohesió social depenen de les generacions joves amb interessos, habilitats i capacitats més enllà del que s’ofereix en el sistema educatiu tradicional.

Europa necessita joves fortament compromesos amb la ciència, la recerca i la innovació, mitjançant experiències positives i atractives en ciència, recerca i innovació ja des d’una edat i una escolarització primerenques.

Els joves estan cada vegada més desconnectats de l’aprenentatge científic a les escoles i això està causant una gran preocupació a la Comissió Europea i altres agents globals.

Aquest plantejament es pot anomenar AGENDA D’INNOVACIÓN PER A L’APRENENTATGE DE LA CIÈNCIA de la Comissió, descrit i documentat en nombrosos documents de recerca i directirus de la Comissió.

El missatge principal és que l’aprenentatge de ciències a les escoles necessita un canvi dràstic i un replantejament fonamental per atraure les noves generacions.

Es pot concloure així, que les aspiracions de la ciència es troben en una tensió incòmoda amb les qüestions de gènere i han de ser defensades continuadament contra els desafiaments dels discursos populars més amplis que relacionen la ciència amb la masculinitat. L’arrel de les desigualtats de gènere continuades en la participació de les noies / dones en experiències de ciència és, per tant, complexa, múltiple i molt resistent al canvi.

Missió del Projecte

El projecte ha implicat els equips de noies en 3 grans reptes que han estat la base del programa de treball del projecte

COM SENTIM LA CIÈNCIA:

Crear una visió més autèntica de la ciència i el gènere en l’educació primerenca a través d’involucrar a les adolescents com a co-creadores d’aquesta visió, explicant les anècdotes personals i col·lectives relacionades amb l’educació i el gènere, així com tenint en compte la imatge de la ciència en la societat.

CIÈNCIA EN LA VIDA REAL:

Involucrar les noies participants i els seu professorat de suport en experiències de ciència i recerca reals i en temps real, en col·laboració amb la comunitat local, inclosa la interacció amb models femenins amb rols en ciència i investigació.

VISIONS PER ENCORATJAT LES NOIES PER A LA CIÈNCIA:

Convidar a les noies a co-crear escenaris de noves formes d’aprenentatge científic a l’escola que siguin atractius i rellevants per a les adolescents i la seva identitat de gènere emergent.