Svetainės pristatymas

>

Mes esame europinio projekto partneriai, dirbantys tam, kad mokykloje pagerintume merginų gamtamokslines žinias ir supratimą apie gamtos mokslus bei jų pritaikymą realioje gyvenimo aplinkoje.
Europos ateities ekonomika ir socialinis sklandumas priklauso nuo jaunosios kartos interesų, įgūdžių ir žinių, kurios peržengia tradicinės edukacinės sistemos ribas.
Europai reikalingi jauni žmonės, kurie gilinasi į gamtos mokslus, tyrinėjimus, inovacijas ir, atsižvelgiant į pozityvią ir įtraukiančią patirtį, į tai, kas mokslas, tyrimai ir išradimai yra jauname amžiuje ir ankstyvajame ugdyme. Tačiau šiuo metu jauni žmonės mokyklose vis labiau tolsta ir atitrūksta nuo gamtos mokslų mokymosi ir tai kelia didelį rūpestį Europos Komisijai ir kitiems pasaulietiniams nariams.
„GAMTAMOKSLINIO MOKYMOSI INOVACIJŲ DARBOTVARKĖ“ aprašyta ir dokumentuota daugelyje Europos Komisijos dokumentų, mokslinių darbų. Esminė projekto mintis yra ta, kad gamtamokslinis ugdymas mokyklose privalo būti iš pagrindų pergalvotas ir pakeistas taip, kad būtų labiau prieinamas jaunajai kartai.
Vykdydami projektą, mes darome išvadą, kad gamtamokslinės ambicijos ir siekiai yra nepalankūs moterims, dėl to privalo būti tolygiai ir atsargiai aptariami ir apginami prieš iššūkius, siejančius gamtos mokslus su vyriškumu.
Projekto „The ScienceGirls“ siekis – prisidėti prie „Gamtamokslinio Mokymosi Inovacijų Darbotvarkės“ pasitelkiant praktiškus eksperimentus, atliktus vidurinėse mokyklose. Tam atskaitos tašku būtų Komisijos rekomendacijos ir aukštesnių mokslinius tyrimus vykdančių bendruomenių gairės. Projektas siekia paveikti gamtos mokslų mokymąsi mokyklose taip, kad jis būtų pertvarkomas į jaunajai kartai prieinamą modelį.
Apibendrinant patikimą tyrimų informaciją, tampa aišku, kad daugelis merginų nepatenkintos gamtamoksliniu ugdymu, vertybėmis bei asmeniniu identitetu, susijusiu su gamtos mokslais, ir – atitinkamai – jų darbais. Problema – ne intelektualinių gebėjimų trūkumas, bet identiteto lygyje slypinti yda.
Paauglystė yra svarbiausias laikotarpis gyvenime: tada formuojasi asmenybė ir būdo bruožai, kartu ir lyties suvokimas, todėl tuo metu prasidėjęs nenoras mokytis gamtos mokslų merginoms tęsiasi visą gyvenimą. Kai nenoras prisidėti prie tam tikrų mokyklos interesų yra tiesiogiai susijęs su būdo ir asmenybės formavimusi, jo labai sunku atsikratyti bėgant laikui.

Projekto metu merginų komandoms teko trys iššūkiai, kuriais buvo paremta projekto darbo programa.
1. Kaip mes suprantame gamtos mokslus.
Tikslas: Sukurti autentiškesnį gamtos mokslų ir lyties suvokimą pagrindiniame ugdyme, pasitelkus paaugles merginas kaip šio suvokimo plėtotojas – tai padaroma atpasakojant asmenines, kolektyvines ir lyčiai jautrias istorijas apie edukaciją ir gamtos mokslų bendrą įvaizdį visuomenėje.
2. Gamtos mokslai realiame gyvenime.
Tikslas: įtraukti dalyvaujančias merginas ir juos palaikančius mokytojus ieškoti gamtos mokslų realioje aplinkoje, supažindinti jas su tyrimais ir mokslininkų patirtimi bendradarbiaujant su vietos bendruomene, įskaitant bendradarbiavimą su mokslininkėmis, turinčiomis pasiekimų gamtos moksluose ir jų tyrimuose.
3. Ankstyvojo gamtos mokslų mokymosi vizijos.
Tikslas: Leisti merginoms mėginti sukurti naujus gamtos mokslų mokymosi būdų mokykloje scenarijus, kurie joms atrodytų patrauklūs ir aktualūs bei atitiktų jų besivystantį lytinį identitetą.