Project Summary

>

Smo Evropsko projektno partnerstvo, ki dejavno podpira dekleta v šoli. Omogočamo jim, da bodo razširila svoje znanje, ter razumevanje znanstvene skupnosti in znanosti v vsakdanjem življenju.

Gospodarstvo in socialna kohezija bosta v prihodnosti odvisna od mladih z nadpovprečnimi veščinami, zanimanjem in zmožnostmi, ki presegajo tradicionalni izobraževalni sistem.
Evropa potrebuje mlade znanstvenike na področju inovacij in raziskav, ki imajo pozitivno izkušnjo iz obdobja šolskega izobraževanja iz naravoslovnih ved.

Evropska komisija je vse bolj zaskrbljena, saj se mladi vse manj odločajo za študij naravoslovja.

Komisija je v več dokumentih, raziskavah in smernicah zapisala program za učenje na področju naravoslovja.

Glavni namen projekta je povečati interes mladih za učenje naravoslovnih vsebin v osnovnih in srednjih šolah, na način, da uvedemo nove oblike poučevanja.

Prizadevanje znanosti se včasih ne sklada z ženskostjo in njenimi pogledi. Zaradi tega moramo biti previdni, da naravoslovje ne povezujemo preveč z moški in njihovim načinom razmišljanja, saj s tem povzročimo neenakost med spoloma. Znanost je kompleksna, ponovljiva in odporna na spremembe, zaradi česar je posebej problematična za dekleta oziroma ženske.

Dekleta bodo vključena v tri večje izzive v okviru projektnega programa:

KAKO ČUTIMO ZNANOST:

Z ustvarjanjem pristnejšega razumevanja znanosti z upoštevanjem razlik med spoloma in vključevanjem znanosti v obdobju zgodnjega šolanja. Pri tem se najstniška dekleta vključujejo kot soustvarjalke programa. S svojo osebno zgodbo tako lahko pripomorejo h končnemu izidu.te de co-creatori ai acestei înțelegeri, prin a depune mărturie despre educația personală și colectivă, prin relatări relevante la gen și imaginea științei în societate.

ZNANOST V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU:

Sodelujoči učitelji in dekleta so vključeni v resnične in realistične znanstvene in raziskovalne izkušnje. Sodelujejo z lokalno skupnostjo, spoznavajo ženske vzornice, znanost in znanstvene raziskave.

VIZIJA ZGODNJE VKLJUČITVE ZNANOSTI:

Dekleta so vključena kot soustvarjalke novih učnih metod, ki bodo bolj privlačne in pomembne za najstniška dekleta glede na njihovo spolno identiteto.